Anndan vant enpinite 7 fevriye 1986 : diktati kaba Ekspozisyon anlign Bibliyotèk Pataje yon dokiman

Reaksyon an Ayiti

 

Pa gen mo pou dekri kouman kèk Ayisyen te santi yo lè ansyen diktatè Jan Klod Divalye te retounen ann Ayiti jou ki te 16 janvye 2011. An kòlè, sezisman, laraj, laperèz, dout, pridans, trayizon, tout sa yo mele ak anpil lòt emosyon te travèse anpil moun.

Yon reyaksyon ki merite souliye se kokenn endiyasyon Jean Klod Baje nan jou ki swiv evenman an, lè li tap pale ak Rene Preval prezidan Ayiti epòk sa a.


 

Lendi 17 Janvye 2011

 

YON PREZIDAN TRAYI MISYON L KÈK JOU ANVAN L KITE POUVWA A,

Deklarasyon Jan Klod Baje

Direkte egzekitif Sant Ekimenik Dwa Moun (C.E.D.H.)

 

Lan tan lantan, yo te respekte peyi DAyiti

toupatou sou tè a.

 

Yon peyi ki te libere tèt li anba lesklavaj,

ki te ede nèg vanyan ki tap konbat pou libète nan lòt peyi Amerik yo,

tankou Mirannda oubyen Boliva.

Nou te menm ede Lagrès, yon peyi Lewòp.

 

Eritaj sila a kaba.

Men kounye a , nou bay moun ki touye frè ak sè nou yo lazil.

Menm jan tou pou moun ki disparèt jenn nou yo, militan nou yo,

papa, manman, madanm ak pitit nou yo, pèp ayisyen an, nan

marekaj Fò Dimanch ak toupatou nan peyi a .

Lazil ak enpinite pou moun ki te vòlò lajan leta,

ki te gaspiye l oubyen ki te sere l nan bank lòt bò dlo.

 

WI ! FOUT TONNÈ ! LI LÈ, LI TAN POU N FÈ KÒLÈ !

WI ! LI LÈ LI TAN POU N LEVE KANPE,

pou n rele anmwe

kont gadyen k ap vòlè bèt, kont chèf k ap trayi nou yo,

kont gadyen kay k ap pwoteje bandi yo :

yon ekip san wont san santiman, yo pa menm respekte tèt yo.

Yo pretann li lè pou peyi a kase tèt tounen dèyè, yo vle kase fèy kouvri sa,

dekwa pou vakabon ayè ak vakabon jodi a ka chita bò menm tab la, 

pou sa ki bon vin nan tuituitui tetelang kòtkòt ak figaro ak tou sa ki mal.

 

Yo vle nou bliye tout enjistis, tout krim yo fè nou

Yo fè anpil fanmi soufri, yo matirize

yo disparèt anpil moun nan Fò Dimanch,

yo imilye moun ki pi fèb pi piti nan sosyete a,

Yo vle di nou pa gen diferans ant sa ki byen e sa ki mal

e yo pretann tan an rive pou yo kase fèy kouvri sa, pou fèmen bouch nou

tan an rive pou n vanse pi devan san jistis, bliye tout malpwòpte yo, 

Yo vle fè tout moun konnen, apati jodi a,  Repiblik DAyiti pa rekònèt 

zafè krim ankò, tout kriminèl mèt vin pran plezi yo

nanpwen pwoblèm pou l resevwa moun ki vèse san pitit gason ak pitit fi l yo

moun ki kenbe tout pèp la anba pàt grangou makonnen ak lamizè.

 

Sa, se mesaj yon chèf deta voye bay lemonn ak pèp li a, 21 jou anvan li

kite fotèy prezidansyèl la.

Tape ak Lang Pibliye Tit ak Deskripsyon dat li te kreye aksyon
Text_icon

Haïti-Duvalier : Exercer la mémoire

Réflexions autour du 7 février par Suzy Castor, au cours d'une table ronde organisée par la FOKAL, le 5 février 2011: "jusqu’à présent l’histoire du duvaliérisme présentée de façon a-historique, de manière superficielle constitue, - sauf pour de petits cercles d’universitaires, de militants, d’associations de droits humains, de victimes- une grande inconnue pour la majorité des Haïtiens, un tabou difficile à transgresser malgré l’effort gigantesque d’une lutte incessante de certains secteurs pour récupérer cette mémoire. Nous n’avons jusqu’à présent aucun lieu de mémoire. Aucun mémorial, aucune stèle avec les noms des disparus et assassinés [excepté des initiatives prises isolément et le plus souvent dans un cadre familial], pas de place publique, pas de rue pour nous apprendre et nous imprégner des actions et de l’esprit de cette époque. Même Fort Dimanche, ce haut lieu de l’horreur, a été rasé depuis 1994."

te kreye Feb 07, 2015

Montre